Avlämningsblankett

Infoga ny datapost

Vilka avfallstyper vill du återvinna eller deponera?
Schaktmassor
Entreprenadberg
Asfalt
Karaktärisering av schaktmassor
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Karaktärisering av entreprenadberg
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Karaktärisering av asfalt
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Avfallslämnare
Fakturamottagare
Kontaktperson
Transportör
Villkor

Jag/avfallslämnaren är införstådd med de bestämmelser som gäller vid avlämnande av mineraliska massor och försäkrar att massornas innehåll uppfyller specificerade krav samt är medveten om och godkänner de åtgärder som vidtas vid felaktiga uppgifter i denna blankett eller felaktigt innehåll i massorna.


Powered by: DaDaBIK, the Low-code Development Platform        

Done!